/01image/reklama/grand_prix_2018.jpg

admin

Členství v RCAČR pro rok 2020 + pozvánka na valnou hromadu

 

Vážení členové

dovoluji si Vás jménem RC Autoklubu České republiky pozvat na Valnou hromadu, která se koná:
v neděli 9. února 2020 v Moravské Třebové.
Více info na www.rcacr.cz    Za RC Blansko se valné hromady účastní 3 zástupci spolku.
Ten kdo se účastní valné hromady za RC Blansko bude mít členství v RCAČR pro rok 2020 zdarma (400,-Kč uhradí spolek RC Blansko)

Kdo má zájem o členství RCAČR pro rok 2020, případně o účast na valné hromadě za RC Blansko, zašle do 1.2.2020  jméno , příjmení a číslo OP.


neanoSeznam přihlášených k účasti na VH za RC Blansko
1 – Radomil Fišer
2 – Petr Rovný
3 – 

 


Pavel Magda
předseda spolku.

Winter Race Morava – 3 závod

 

Tentokrát nás čeká VÁNOČNÍ ZÁVOD Winter Race Morava. Na co se můžete těšit ..

  • páteční 4 hodinový trénink od 19 do 23 hodin
  • VÁNOČNÍ tombolu
  • plné pupíčky z bufetu Kopecký a spol.
  • sleva na startovném pro členy RCAČR
  • dobrou náladu   

Vstup do haly pro závodníky od 18 hodin.  
Přihlášky do středy  25.12.2019 do 24:00.  !!!!!!!!

  přihláška    startující

Vánoční setkání členů RC Blansko

 

Vánoční setkání členů RC Blansko se uskuteční v pondělí 30.12.2019 v restauraci NA PRAŽCI v Blansku u vlakového nádraží od 16:00.
Z důvodu rezervace potřebných židlí v restauraci prosím o nahlášení strávníků do 23.12.2017 na rcblansko@rcblansko.eu.

Turistická skupina odjíždí z Blanska v 10:43 ze stanice autobusu Blansko autobusové nádraží směr Jedovnice. Výstup ve stanici Jedovnice chaloupky v 11:04. Odtud pěšky přes Rudici, Pokojnou, Klepačov do Blanska. 
Délka vycházky cca 10 km. Do restaurace dorazíme kolem 16:00. Zde se k nám připojí i neturistická skupina. Rozchod dle uvážení a výdrže jednotlivců.


 

Verze 2)                počet hlasů  – 1         hlasovalo  – 2

 

Vánoční setkání členů RC Blansko se uskuteční v pondělí 30.12.2019 v restauraci Hostinec Mlýn v Dolní Lhotě od 15:30.
Z důvodu rezervace potřebných židlí v restauraci prosím o nahlášení strávníků do 23.12.2017 na rcblansko@rcblansko.eu.

Turistická skupina odjíždí z Blanska v 12:04 ze stanice vlaku Město Blansko. Výstup ve stanici Dolní Lhota v 12:07. Odtud pěšky k Hostinci Mlýn (zde se mohou připojit i další) odtud v 12:30 vyrazíme pod doprovodem Vojty Sehnala na okružní naučnou stezku  za vznikem hornictví a těžbě železné rudy v Dolní Lhotě.
Délka vycházky cca 7 km. Doporučuji vhodnou obuv do přírody.
Do restaurace dorazíme kolem 15:30. Zde se k nám připojí i neturistická skupina. Rozchod dle uvážení a výdrže jednotlivců.
Pavel Magda

 

Nejstarší zpráva o dolování v oblasti u Spešova (a také Dolní Lhoty) je z roku 1720. Vznik hornictví bývá spojován v souvislosti s vývojem blanenského železářství. Těžba lehce tavitelné železné rudy limonitu (hnědel) zde probíhala převážně povrchově či mělkými šachticemi a horníci byli většinou místní obyvatelé. K obratu těžby došlo až v době, kdy se řízení blanenských železáren ujal starohrabě Hugo František Salm – Reifferscheidt. Rostoucí nároky na množství rudy si vynutily zavedení výkonnějšímu způsobu těžby, který spočíval v ražení horizontálních nebo mírně ukloněných štol. Těžba v katastru obou obcí (ve Spešově pak hlavně na „Ostré“, „Ohrádkách“ a „Kešůvce“) vrcholila v pol. 19.stol a zanikla v 70. letech téhož roku. Poznáním hlubinných hornických děl u Spešova se zabýval tým speleologů, který v katastru obce prozkoumal čtyři a katastru Dolní Lhoty devět štol. Štoly jsou dodnes ještě patrny. V okolí obce (v „Kešůvce“, na „Ostré“), kolem r. 1912, se také těžil slévárenský písek, zelené barvy. Prvními dodavateli byli p. Fiala z Dolní Lhoty. Po první svět. válce pak byli dodavateli fa Vetzer, Breitschnaider, Stloukal z Blanska a Horáček ze Spešova. Malé množství písku vozil i p. Jan Krejčí ,č.p.11 vlastním vozem s koňmi do fa ČKD Blansko. Těžba písků byla po znárodnění začleněna pod n.p.Moravské keramické závody v Rájci.

 

Winter Race Morava – 2 závod -přihlášky

 

Přihlášky na sobotní závod ukončeny. Včas se přihlásilo 91 závodních modelů.

Volné místa :
2x     kategorie 1:12
2x     Formule 1
5x     Modified
přihláška přes rcblansko@rcblansko.eu 

Pro ostatní kategorie přihlášky uzavřeny.

Děkujeme za včasné přihlášení.

 

V pátek volný trénink od 21 do 24 hodiny. (poplatek 100,-Kč) Vstup do haly pro závodníky od 19:30 !!!
Sobotní organizovaný trénink od 7 hodin do 9 hodin.

 

Pavel Magda

MČR Jedovnice


V sobotu 2.11.2019 závod MČR v hale v Jedovnicích.
Konec přihlášek ve středu 24:00
Sleva pro členy RCAČR 100,-Kč v Jedovnicích platí i pro tento závod.
Startovat na MČR mohou i závodníci bez registrace v RCAČR (startovné + 100,-Kč za registraci pro tento závod) 

Přihláška    Startující

Páteční trénink od 19:00 do 23: hodin. Vstup do haly pro závodníky od 18 hodin.

V sobotu hala otevřena od 6:45.

Činnost RC autoklubu Blansko je realizována za finanční podpory:

www.blansko.cz                střechy kopecký